Duyurular

17.01.2019 tarihli 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimizin başlangıç sermayesinin, tamamı nakden karşılamak suretiyle, her bir pay için nominal değer üzerinden 1.000.000 TL’den 1.300.000 TL’ye arttırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu, şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 18.04.2019 tarihinde karar vermiştir.

07.05.2019 tarihli Yetki Belgesi

30.04.2020 tarihli 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz sermayesinin, tamamı nakden karşılamak suretiyle, her bir pay için nominal değer üzerinden 1.300.000 TL’den 1.500.000 TL’ye arttırılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Karar Defteri